چرا گیلان فارس ؟

ما از اول تا آخرش با شما هستیم گیلان فارس افتخار می کند که تا  امروز به بیش از4000 نفر آموزش داده و توانسته بیش از 100 نفر را به استخدم مستقیم شعبه های خود در بیاورد و بیش از 2000 نفر را به آرایشگاه های غیر معرفی کند

بخشی از ویدیو های ما در آپارات