نوآوری باز: مجموعه گیلان فارس با همکاری مجموعه پیام قاصدک از ایده یا طرح های اجرایی در حوزه خدمات آرایشگری حمایت کرده و هر طرح یا ایده را با حضور صاحبان ایده یا جلب رضایت آنها در همراهی مجموعه به مرحله اجرا می رساند لذا متقاضان همکاری در این بخش به عنوان ایده پرداز یا طراح همراه مجموعه می توانند چکیده ای اولیه از ایده یا طرح خود را برای ما ارسال نمایند تا در صورت تایید نسبت به تعامل و همکاری های بعدی مذاکره گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید